Підготувала: Ярина Тильчак

Прогнозування того, чи можна зберегти зуби у пацієнта з пародонтитом, призводить до впровадження менш інвазивного лікування, кращих результатів та зменшення загальних витрат на лікування. Тому пропонуємо сьогодні ознайомитися з дуже цікавим і помічним інтрументом, який дозволяє спрогнозувати ризик втрати зубів внаслідок пародонтиту.
Визначення та призначення

Номограма - це зручний графічний інтерфейс багатовимірної моделі прогнозування, яка може бути легко використана клініцистами для виконання індивідуалізованих прогнозів.
Для прогнозування й стратифікації пацієнтів з високим ризиком прогресування захворювання та подальшої втрати зубів через захворювання пародонту, запропоновано використовувати нову класифікацію 2018 року.
Прийняття номограми в клініці дозволить швидко ідентифікувати ризик втрати зубів відразу після проведення діагностики, що може бути дуже помічним інструментом для студентів-стоматологів через їх обмежений досвід.

Крім того, номограма може бути використана з метою пояснення пацієнтам, як саме такі фактори ризику як куріння, неконтрольований цукровий діабет збільшують вірогідність втрати зубів через пародонтит. Тому важливо впроваджувати модифікаційні програми зміни поведінки (напр., програми відмови від куріння) - пацієнт кидає палити або, принаймні, зменшує кількість викурених сигарет на день. Це допоможе контролювати хворобу, причому модифікація поведінки на тривалий термін може зменшити ступінь.


Трактування та застосування

Номограма базується на адитивній оцінці окремих факторів ризику втрати зуба через пародонтит.
Складається з верхнього та нижнього компонентів.
Верхня частина містить шкалу ("Оцінка"), яка використовується для обчислення кожної змінної (стадія, ступінь, протяжність і розподіл та вік).
Нижня частина є згодом використовується для обчислення сукупного ("Загальна оцінка") рівня ризику пацієнта.

Для прикладу розглянемо гіпотетичного пацієнта:
53-річна особа з генералізованим пародонтитом ІІІ стадії, ступеня А.

Першим кроком є розрахунок бів для кожної змінної:
Вік - 53 роки відповідає 5 балам у віковій категорії
Стадія - ІІІ стадія дає 3,9 балів
Ступінь - ступінь А дорівнює 0 балів
Форма - генералізована форма пародонтиту дає 1,5 бала

Наступним кроком є розрахунок загальної оцінки, яка обчислюється як сума балів.

Розрахована загальна оцінка потім наноситься на нижній компонент номограми для розрахунку рівня ризику втрати > 1 зуба через пародонтит під час 10-річного періоду спостереження.
Граничною точкою є сума балів 12,5. Якщо кінцевий бал опускається нижче, то це відповідає низькому ризику втрати зубів, якщо вище - високому.
Ця модель поширюється лише на тих осіб, які відвідують пародонтолога принаймні 1 або більше разів на рік, оскільки вона побудований на когорті відповідальних пацієнтів.

Детальніше ознайомитися з темою можна за посиланням:
Підписуйтесь на наш блог
Залишайте ваші контакти у формі нижче та отримуйте сповіщення про нові статті.
Made on
Tilda